f
s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
Na vrh

kulTura ne pozna meja

12. 12. 2018 Mesto Jastrebarsko in Občina Črnomelj v sodelovanju s projektnimi partnerji, Turistično skupnostjo mesta Jastrebarsko, Razvojno informacijskim centrom Bela krajina, Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, mednarodno univerzo Libertas in drugimi pridruženimi partnerji, izvajata projekt »Tudi dediščina Jaske in Črnomlja je lahko ’cool’. Za vse.« Akronim projekta je »kulTura«, njegov cilj pa predstavitev kulturne dediščine s posebej zasnovano turistično turo za obisk znamenitih kulturnih atrakcij na območju Jastrebarskega in Črnomlja. Tako zasnovan turistični produkt bo povezal kulturno dediščino z lokalno ponudbo, ki jo bodo obiskovalci izkusili in doživeli med sprehodom po ulicah, trgih in parkih. Projekt bo hkrati postal primer dobre prakse, ki ga bo mogoče uporabiti tudi v drugih mestecih ob slovensko-hrvaški meji.

»Ta projekt je nadaljevanje uspešnega sodelovanja Črnomlja, Jaske in naših partnerjev. Prepričan sem, da ga bomo uspešno izvedli tako kot naš prvi skupni projekt »Prebujena kulturna dediščina« v letu 2011. Jaska ima veliko pokazati in s tem pristopom bomo na nov način dvignili kakovost naše kulturne in turistične ponudbe ne samo našega mesta, temveč tudi celotnega obmejnega območja Hrvaške in Slovenije. Veliko večjo vrednost od denarja, ki ga črpamo s tem projektom, ima prav krepitev sodelovanja partnerjev z obeh strani meje, saj so meje le črte na zemljevidu, sožitje in dobri sosedski odnosi pa na teh območjih obstajajo že stoletja. To sodelovanje moramo krepiti in takšni projekti so prava pot,« je povedal Zvonimir Novosel, župan mesta Jastrebarsko.

»Veseli me, da Občina Črnomelj v sodelovanju z Mestom Jastrebarsko in partnerji razvija projekt, ki bo drugim mestecem ob meji služil kot primer, kako s promoviranjem kulturne dediščine ustvariti temelje trajnostnega turističnega razvoja. Cilj projekta kulTura je predstaviti zgodovino mestec, povezati lokalno ponudbo, sprehode in doživetja ter omogočiti srečanje z zgodovinskimi junaki v živo, kar bo omogočila tudi čezmejna digitalna kartica, s katero želimo spodbuditi nadaljnje širjenje in promocijo«, je povedal Štefan Misja, podžupan Občine Črnomelj.

Projekt se financira iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v sklopu Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Hrvaška za obdobje 2014–2020. Skupna vrednost projekta znaša 1.316.243,02 evrov, od tega je vrednost sredstev ESRR 1.118.806,54 evrov (85 %), vrednost lastnih vloženih sredstev partnerjev v projektu pa 197.436,48 evrov (15 %). Projekt bo trajal 30 mesecev, od 1. julija 2018 do 31. januarja 2020. Po zaključku projekta pričakujemo najmanj 3,5-kratno povečanje števila obiskovalcev zanimivosti kulturne dediščine v Jastrebarskem in Črnomlju glede na izhodiščne številke v letu 2016. Natančneje povedano, gre za 9000 novih obiskovalcev, ki bi jih projekt motiviral za obisk Jastrebarskega in Črnomlja, s čimer bi skupaj s sedanjimi obiskovalci dosegli ciljno število preko 12.000 obiskovalcev. Poleg samostojnega sprehoda in sprehoda s pomočjo posebne mobilne aplikacije, ki bo razvita v sklopu projekta, se bo mogoče sprehajati tudi v družbi posebej usposobljenih vodnikov. Vsaka od naštetih možnosti bo poudarila tako imenovane »cool« točke, ki bodo ponujale kombinacijo izkušnje kulturne dediščine in pripovedk, lokalnega kulinaričnega doživetja, umetnosti, urbanega prostora za preživljanje prostega časa in stika s prebivalstvom. Poleg tega bo Jastrebarsko dobilo urejen turističnoinformacijski center, ki bo postal informacijsko središče za obiskovalce, paviljon v parku Erdödy pa bo namenjen družabnim vsebinam. V Črnomlju bodo obnovili talne površine enega najstarejših delov mestnega jedra ter ulice in trg v zgodovinskem jedru. Mesti bosta povezani prek mobilne aplikacije za vodenje obiskovalcev ter čezmejne digitalne kartice, ki bosta omogočali nadaljnjo širitev in promocijo drugih zgodovinskih mestec ob slovensko-hrvaški meji. Invalidom bodo namenjeni posebej prilagojeni scenariji ogledov z razlago posameznih znamenitosti.

Turistična tura območja mesta Jastrebarsko bo vključevala 13 kulturnih atrakcij: kapelo Sv. Duha, Mestni muzej in galerijo Jastrebarsko, kip Družine na Trgu J. J. Strossmayerja, spomeniško družinsko hišo Starčević, spomenik Vladka Mačka, Napoleonovo bolnišnico (Šubarjevo hišo), park dvorca Erdödy, Žitnico, Most Ljube Kraljević, kletarsko zbirko družine Golub, frančiškanski samostan in cerkev Sv. Marije, Spomenik žrtvam vseh vojn, zgodovinske grobove na mestnem pokopališču, cerkev Sv. Nikole in grafit Erdödy. Občina Črnomelj na drugi strani meje je z 20 registriranimi objekti dediščine razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena, zaradi česar je to partnerstvo pomemben dejavnik oblikovanja edinstvenega koncepta čezmejnega turističnega produkta, ki temelji na potencialu neizkoriščene kulturne dediščine. V Črnomlju bo projekt kulTura vključeval deset znamenitosti: parno lokomotivo, Sokolski dom, spomenik prvi svetovni vojni, spomenik NOB, zakladnico Črnomaljskega gradu, cerkev Sv. Petra, rojstno hišo Mirana Jarca, mestno muzejsko zbirko Črnomelj, cerkev Sv. Duha in poznoantično obzidje, Črnomaljsko tromostovje in muzejsko zbirko rudnika rjavega premoga Kanižarica. Poleg povečanja osveščenosti o prepoznavanju kulturne dediščine, njene ohranitve in aktiviranja v turistične namene je cilj tega projekta vključitev lokalnih muzejev, združenj in prebivalcev prek zbiranja zgodb, fotografij in drugih elementov, ki bodo povečali obseg razumevanja in poznavanja nesnovne dediščine, ter vključitev lokalnih ponudnikov. V manjših mestih, kot sta Jastrebarsko in Črnomelj, je kulturna dediščina ena od možnosti, ki lahko pritegne obiskovalce ter vpliva na prihodnji razvoj turistične ponudbe in obstanek manjših ponudnikov na področju gastronomije, obrti, ponudbe namestitev in drugih storitev.

Vse aktivnosti bodo imele močno komunikacijsko podporo, ki bo vključevala javne dogodke, posebno spletno stran, besedila in članke na družbenih omrežjih, razstave, turistične zemljevide, promocijsko kampanjo za različne ciljne skupine ter oglaševalsko kampanjo in podporo v medijih. Ključno promocijsko orodje bo mobilna aplikacija, ki bo obiskovalce aktivno vključila v doživljanje krajev, jih na poučen in interaktiven način s pomočjo GPS-a, tehnologije navidezne resničnosti in interaktivnih zemljevidov vodila po poti kulTure, jih seznanila s zgodovino prek poučnih igric za otroke ter jih nagradila z bonus točkami. Mobilna aplikacija in digitalna kartica bosta poleg Jastrebarskega in Črnomlja tako tehnološko kot vsebinsko omogočili neposredno vključitev v projekt tudi drugim mestom ob slovensko-hrvaški meji. Poleg digitalne izkušnje bo poudarek tudi na osebnem stiku obiskovalcev z domačini, zato je predvideno posebno usposabljanje vodnikov in prevajalcev.

Jastrebarsko in Črnomelj sta prva izmed 50 manjših mest ob slovensko-hrvaški meji, ki sta se z oživitvijo zgodovinskih mestnih središč in turističnim razvojem odločila povečati svojo prepoznavnost in sta razvila skupni čezmejni turistični produkt, ki bo prilagojen tudi invalidom. Projekt kulTura je zamišljen kot »cool« tura po meri obiskovalcev, ki bodo spoznali kulturno dediščino in lokalno ponudbo, na ulicah in v parkih Jastrebarskega in Črnomlja pa bo omogočil virtualno srečanje v živo z zgodovinskimi junaki. Dodano vrednost predstavlja dejstvo, da gre za primer dobre prakse in razvojni model, ki ga bo mogoče uporabiti tudi za ostala zgodovinska mesteca ob slovensko-hrvaški meji.

Videoposnetek si lahko ogledate tukaj.

Post a Comment

You don't have permission to register