f
s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
Na vrh
Image Alt

PRESS

OSNOVNA PREDSTAVITEV PROJEKTA NA SPLETU IN V MEDIJIH

V SKLOPU PROGRAMA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA SLOVENIJA – HRVAŠKA SE JE ZAČEL IZVAJATI PROJEKT kulTura, KI ŽELI POVEZATI KULTURNO DEDIŠČINO Z LOKALNO PONUDBO
kulTura ne pozna meja

JASTREBARSKO, 12. decembra 2018 – Hrvaško mesto Jastrebarsko in slovenska občina Črnomelj v sodelovanju s projektnimi partnerji, Turistično društvo mesta Jastrebarsko, Razvojno informacijski center Bela krajina, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Mednarodna univerza Libertas in drugimi pridruženimi partnerji izvajata projekt »Tudi dediščina Jaske in Črnomlja je lahko ‘cool’. Za vse.« Akronim projekta je »kulTura«, cilj projekta pa je predstavitev kulturne dediščine s posebej zasnovano turistično »cool« turo, ki povezuje kulturne znamenitosti na območju Jastrebarskega in Črnomlja. Ideja novega turističnega produkta bo povezala kulturno dediščino z lokalno ponudbo, oboje pa bodo obiskovalci izkusili med sprehodom po ulicah, trgih in parkih. Projekt bo hkrati postal primer dobre prakse, ki ga bo mogoče uporabiti tudi v drugih manjših krajih ob slovensko-hrvaški meji.

»Oblikovanje privlačnega čezmejnega turističnega produkta bo v Jastrebarsko in Črnomelj pritegnilo obiskovalce in naredilo vtis na njih, da bi se tam zadržali dlje časa. V tem trenutku je Jastrebarsko za mnoge obiskovalce zgolj tranzitna destinacija, kar pa naj bi se s projektom spremenilo in obiskovalce spodbudilo, da mesto postane njihov cilj, kjer bodo spoznali našo kulturno dediščino in celovito turistično ponudbo mesta. S projektom bo Jastrebarsko postalo tudi prvi kraj na Hrvaškem z nazivom prijatelja turistov s posebnimi potrebami«, pojasni Zvonimir Novosel, župan mesta Jastrebarsko.

»Veseli me, da Občina Črnomelj sodeluje z mestom Jastrebarsko pri pripravi projekta, ki bo drugim manjšim krajem ob meji služil kot primer, kako z oživljanjem in obnovo kulturne dediščine ustvariti temelje vzdržnega turističnega razvoja. Cilj projekta kulTura je predstaviti zgodovino manjših krajev, povezati lokalno ponudbo, sprehode in doživetja ter omogočiti srečanje v živo z zgodovinskimi liki, kar bo omogočila čezmejna digitalna kartica, s katero želimo spodbuditi nadaljnje širjenje in promocijo«, pove Mojca Čemas Stjepanovič, županja občine Črnomelj.

Projekt se financira iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v sklopu programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška za obdobje 2014–2020. Skupna vrednost projekta znaša 1.316.243,02 evrov, od tega je vrednost sredstev ESRR 1.118.806,54 evrov (85 %), vrednost lastnih vloženih sredstev partnerjev v projektu pa 197.436,48 evrov (15 %). Projekt bo trajal 30 mesecev, to je od 1. julija 2018 do 31. decembra 2020. Po zaključku projekta pričakujemo najmanj 3,5-kratno povečanje števila obiskovalcev kulturnih znamenitosti v Jastrebarskem in Črnomlju glede na izhodiščne številke v letu 2016. Natančneje povedano, gre za 9.000 novih obiskovalcev, ki bi jih projekt motiviral za obisk Jastrebarskega in Črnomlja, s čimer bi skupaj s sedanjimi obiskovalci dosegli ciljno število preko 12.000 obiskovalcev. Poleg samostojnega sprehoda in sprehoda s pomočjo posebne mobilne aplikacije, ki bo razvita v sklopu projekta, se bo mogoče sprehajati tudi v družbi posebej usposobljenih vodnikov. Vsaka od naštetih možnosti bo poudarila tako imenovane »cool« točke, ki bodo ponujale kombinacijo izkušnje kulturne dediščine in zgodb, lokalnega kulinaričnega doživetja, umetnosti, urbanega prostora za preživljanje prostega časa in stika s prebivalstvom. S tem projektom bo Jastrebarsko dobilo turistično informativni center, ki bo postal informacijsko središče za obiskovalce, paviljon Erdödy v parku pa bo namenjen družabnim vsebinam. V Črnomlju bodo obnovili del talnih površin najstarejšega dela mestna, in sicer ulici in trg v zgodovinskem jedru. Mesti bosta povezani preko mobilne aplikacije za vodenje obiskovalcev ter čezmejne digitalne kartice, ki bosta omogočali nadaljnjo širitev in promocijo drugih manjših krajev ob slovensko-hrvaški meji. Gibalno oviranim osebam bodo namenjeni posebej prilagojeni scenariji ogledov z razlago posameznih znamenitosti.

Turistični ogled območja mesta Jastrebarsko bo vključeval 13 kulturnih znamenitosti: kapelo Sv. Duha, Mestni muzej in galerijo Jastrebarsko, kip Družine na Trg J. J. Strossmayerja, spomenik družinska hiša Starčević, spomenik Vladka Mačka, Napoleonovo bolnico (Šubarovo hišo), park dvorca Erdödy, Žitnico, most Ljube Kraljevića, zbirko sodov družine Golub, frančiškanski samostan in cerkev sv. Marije, spomenik žrtvam vseh vojn, zgodovinske grobove na mestnem pokopališču, cerkev sv. Nikolaja in grafit Erdödy. Na drugi strani meje, v občini Črnomelj, je v mestnem jedru Črnomlja evidentiranih več kot 20 objektov kulturne dediščine, za kulturni spomenik lokalnega pomena pa je razglašeno celotno mestno jedro ter 12 objektov. Vse to so dejstva zaradi katerih je partnerstvo pomemben dejavnik oblikovanja edinstvenega koncepta čezmejnega turističnega produkta, ki temelji na potencialu neizkoriščene kulturne dediščine. V Črnomlju bo projekt kulTura vključeval deset znamenitosti: parno lokomotivo, Kulturni dom, spomenik prvi svetovni vojni, spomenik NOB, zakladnico Črnomaljskega gradu, cerkev sv. Petra, rojstno hišo Mirana Jarca z mestno muzejsko zbirko Črnomelj, cerkev Sv. Duha s poznoantičnim obzidjem, črnomaljsko tromostovje ter muzejsko zbirko rudnika rjavega premoga Kanižarica. Poleg večje ozaveščenosti in prepoznavnosti kulturne dediščine, njene ohranitve in oživitve v turistične namene želi projekt z zbiranjem zgodb, fotografij in drugih predmetov, ki bodo pripomogli k razumevanju in poznavanju nematerialne dediščine, pritegniti lokalne muzeje, združenja,meščane in lokalne ponudnike. V manjših mestih, kot sta Jastrebarsko in Črnomelj, je kulturna dediščina ena od možnosti, ki lahko pritegne obiskovalce ter vpliva na prihodnji razvoj turistične ponudbe in obstanek manjših ponudnikov na področju gastronomije, obrti, ponudbe prenočitev in drugih storitev.

Vse aktivnosti bodo imele močno komunikacijsko podporo, ki bo vključevala javne dogodke, posebno spletno stran, besedila in članke na družbenih omrežjih, razstave, turistične zemljevide, promocijsko kampanjo za različne ciljne skupine ter oglasno kampanjo in reklamo v medijih. Ključno promocijsko orodje bo mobilna aplikacija, ki bo obiskovalce aktivno vključila v doživljanje krajev, jih na poučen in privlačen način s pomočjo GPS-a, tehnologije virtualne resničnosti in interaktivnih zemljevidov vodila po poti kulTure, jih seznanila z zgodovino prek poučnih igric za otroke ter jih nagradila z bonus točkami. Mobilna aplikacija in digitalna kartica bosta poleg Jastrebarskega in Črnomlja tako tehnološko kot vsebinsko omogočili neposredno vključitev v projekt tudi drugim krajem ob slovensko-hrvaški meji. Poleg digitalne izkušnje bo poudarek tudi na osebnem stiku obiskovalcev z domačini, zato je predvideno posebno usposabljanje vodnikov in prevajalcev.

Jastrebarsko in Črnomelj sta prvi izmed 50 manjših mest ob slovensko-hrvaški meji, ki sta se z oživitvijo zgodovinskih mestnih središč in turističnim razvojem odločila povečati svojo prepoznavnost in sta razvili skupni čezmejni turistični produkt, ta pa bo prilagojen tudi funkcionalno oviranim osebam. Projekt kulTura je zastavljen kot »cool« tura po meri obiskovalcev, preko katere bodo spoznali kulturno dediščino in lokalno ponudbo, na ulicah, trgih ter v parkih Jastrebarskega in Črnomlja pa bo omogočil virtualno srečanje v živo z zgodovinskimi liki. Dodano vrednost predstavlja dejstvo, da gre za primer dobre prakse in razvojni model, ki ga bo mogoče uporabiti tudi za ostale manjše zgodovinske kraje ob slovensko-hrvaški meji.

Dodatne informacije poiščite pri:

Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Strossmayera 13, 10450 Jastrebarsko
www.jastrebarsko.hr
Maja Rožić, vodja projekta
T. +385 1 6278 352 |[email protected]

Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
www.crnomelj.si
Marija Prašin Kolbezen
T. + 386 7 30 61 132 |[email protected]

You don't have permission to register