f
s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
Na vrh
Tura Črnomelj

MESTNA MUZEJSKA ZBIRKA ČRNOMELJ

Mestna muzejska zbirka Črnomelj domuje v rojstni hiši pesnika in pisatelja Mirana Jarca. Stalna muzejska
razstava se osredotoča na zgodovino mesta in njegove bližnje okolice ter na njegove ljudi. Govori skozi
arheološki material in arhivske vire, upodobi preteklost z bogatimi grafikami, fotografijami in
rekonstrukcijami ter z besedo in sliko oriše preteklost mesta v osrčju Bele krajine, dežele na meji. Zgodbo
Črnomlja lahko spoznate na stalni razstavi Črnomelj na prepihu tisočletij.

Tura Črnomelj

CERKEV Sv. DUHA IN POZNOANTIČNO OBZIDJE

Cerkev Sv. Duha se nahaja na prastarih kulturnih tleh, kjer najdemo sled človeka od neolitika do moderne dobe.
Njena lokacija je v času železne dobe predstavljala rob naselbine, v pozni antiki pa je bila prav na njenem mestu
postavljena poznoantična cerkev, od katere sta odkrita apsida in mozaik.

Tura Črnomelj

KORENOVA HIŠA

Korenova hiša, pozidana v letih 1910-1913 v historicistično secesijskem slogu, je ena od najbolj ambiciozno
zasnovanih hiš ob osrednji tržni ulici. S svojim vogalnim pomolom označuje južni vstop v mesto preko
velikega mostu.

Tura Črnomelj

CERKEV SV. PETRA

Župnijska cerkev sv. Petra je prvič omenjena leta 1228 kot središče črnomaljske pražupnije.
Srednjeveška stavba je v sredini 18. stoletja doživela temeljito barokizacijo. Ob koncu 19. stoletja je njena
zunanjost dobila značilne novogotske dekorativne elemente…

Tura Črnomelj

KOMENDA

Komenda, postavljena ob glavnem trgu, je bila zasnovana v 14. stoletju, današnjo podobo pa je dobila po prezidavi leta 1655. Pozidana je bila kot gospodarsko središče črnomaljskih posesti cerkvenega nemškega viteškega reda, od sredine 19. stoletja so bili v njej prostori državne in lokalne uprave, danes pa okrajno sodišče.

Tura Črnomelj

SOKOLSKI DOM, DANES KULTURNI DOM

Stavba Sokolskega doma je bila pozidana leta 1925 po načrtih ljubljanskega stavbenika Viljema Trea.

Tura Črnomelj

ČRNOMALJSKI GRAD – ZAKLADNICA

Črnomaljski grad je najmogočnejša stavba v mestu, katere začetki segajo v konec 12. stoletja. Grad s kastelsko zasnovo, postavljen na ožini rečnega okljuka, je nadzoroval vstop v mesto in bil vključen v obrambo mesta.

Tura Črnomelj

STONIČEV GRAD

Stoničev grad kljub svojemu imenu ni bil nikoli sedež graščaka, ampak zgolj stavba v mestu, ki je imela poseben status svobodne hiše. Današnje poslopje od leta 1768 združuje tri samostojne zgradbe, ena od njih je bila mestni stolp. V celoto jih povezuje obok, velb nad ulico.

Tura Črnomelj

ŽUPNIŠČE IN PASTORALNI CENTER

Župnišče, ki je ena izmed osrednjih stavb vzhodne vedute mesta nad Lahinjo, je svojo podobo (tlorisno
obliko in zasnovo) dobilo leta 1808.

Tura Črnomelj

PRIMOŽIČEVA HIŠA,

Hiša stoji na vogalu trga pri cerkvi Sv. Duha in je posvečena učiteljici in prosvetljiteljici Josipini Pepci
Primožič. Njeno življenje je bilo prežeto z globokim socialnim čutom, humanostjo in radodarnostjo.

Tura Črnomelj

SINKOVIČEVA HIŠA

Sinkovičeva hiša stoji nasproti cerkve, v strjenem nizu hiš, ki oblikujejo zahodno linijo osrednje mestne ulice (Ulica Staneta Rozmana). Pozidana v letih 1912-1913, kot gostilna in mesarija na prostoru dveh starejših hiš, je ohranila svojo prvotno historicistično podobo.

Tura Črnomelj

STARA ŠOLA

Stara šola, pozidana v letih 1888 – 1890, je značilna šolska stavba iz zadnje četrtine 19. stoletja.

Tura Črnomelj

SPOMENIK NOB NA GRIČKU

Posvečen je 1250 belokranjskim žrtvam fašističnega nasilja med 2 . sv. vojno.. Nahaja se na večjem parkovnem območju.

Tura Črnomelj

SPOMENIK PADLIM V 1. SV. VOJNI

Spomenik Človek, glej, postavljen leta 1938, krasi bronast relief slovenskega kiparja Franceta Goršeta.

Tura Črnomelj

POSOJILNICA

Enonadstropna stavba posojilnice (banka), pozidana v letih 1898-1900 kot tipična predstavnica ambicioznejše historicistične arhitekture z bogato členjenimi fasadami, pomembno sooblikuje podobo glavnega mestnega trga.

You don't have permission to register