f
s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
Na vrh
Image Alt

O projektu

Baština Jaske i Črnomlja također može biti ˈcoolˈ. Za sve. Projekt – kulTura

Naziv projekta

Baština Jaske i Črnomlja također može biti ˈcoolˈ. Za sve.
Akronim projekta: kulTura

Nositelj projekta/korisnik

Grad Jastrebarsko

Partneri u projektu

Turistička zajednica grada Jastrebarskog
Općina Črnomelj
Fakultet za elektrotehniku – Sveučilište u Ljubljani
Razvojno informacijski centar Bela Krajina
Libertas međunarodno sveučilište
Pridruženi partneri

Kratki opis projekta

Uz SLO-HR granicu više je od 50 manjih povijesnih gradova koje karakterizira bogata kulturna baština.
Baština na tom području čini još jedan neiskorišteni potencijal za oživljavanje trgova i ulica. Takvi su također
Črnomelj i Jastrebarsko. Stoga je izazov kulturnu baštinu i turističke trendove iskoristiti za veću posjećenost
manje razvijenog prekograničnog područja, kako bi mali gradovi uz granicu dobili priliku da se predstave i
postave uz bok Zagrebu, Ljubljani, Piranu i Rovinju. U okviru projekta U Jaski i Črnomlju razviti će se i testirati
novi prekogranični turistički proizvod nazvan kulTura, a nakon toga i potaknuti njegovo širenje na ostale
turistički nerazvijene gradove uz granicu. KulTura će predstaviti povijest malih gradova, povezati lokalnu
ponudu, šetnju i doživljaj okusa u paketu, ali će i omogućiti žive susrete s povijesnim likovima. Proizvod
kulTura biti će tura po skrivenoj kulturnoj baštini gradova, podržana s prekograničnom digitalnom karticom i
oblikovana po mjeri posjetitelja, prije svega osobama s invaliditetom. U Jaski će u isto vrijeme biti uređen Info
centar za posjetitelje i paviljon kao glavna atrakcija kulTure. U Črnomlju će put kulTure biti „popločen“ preko
obnovljenih povijesnih ulica u gradskom središtu.

Lokacija provedbe projekta

Hrvatska (Grad Jastrebarsko) i Slovenija (Općina Črnomelj)

Referentna oznaka projekta

Ref.br.Ugovora: SLO-HR253 (19. srpanj 2018.)

Razdoblje provedbe projekta

Datum početka: 01.07.2018.
Datum završetka: 31.12.2020.

Ukupna vrijednost projekta

1.316.243,02 EUR

Iznos odobrenih EU sredstava

1.118.806,54 EUR

Ciljevi projekta

Glavni cilj projekta:

 • aktiviranje neprepoznatljive i propadajuće kulturne baštine sa ciljem održivog turističkog proboja dva mala
  ne turistička pogranična grada, Jastrebarskog i Črnomlja, kroz oblikovanje, promociju i širenje turističkog
  proizvoda kulTura i digitalne kartice prekogranične mreže malih povijesnih gradova

Specifični ciljevi:

 • očuvanje kulturne baštine dvaju malih gradova
 • interpretirati i prikazati baštinu malih gradova
 • razviti prekogranični proizvod kulTura

Rezultati projekta

 • veća očuvanost, prepoznatljivost i turistički obilazak zaboravljene povijesti malih prekograničnih
  povijesnih gradova uz slovensko-hrvatsku granicu
 • razvojni model proizvoda kulTura i mobilna aplikacija
 • prekogranična digitalna kartica kulTura
 • povećanje broja posjetitelja u Jastrebarskom i Črnomlju

Natječaj na koji je projekt prijavljen

Interreg V A SI-HR 2014-2020; Prioritetna os 2: Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa;
Specifični cilj 2.1. Aktivna zaštita baštine održivim turizmom

Kontakt za više informacija

Grad Jastrebarsko, Trg J. J. Strossmayera 13, 10450 Jastrebarsko
www.jastrebarsko.hr
Maja Rožić, voditeljica projekta
Telefon: 385 1 6278 352
E-mail: [email protected]

Poveznica na relevantne internetske stranice

http://www.si-hr.eu/hr2

You don't have permission to register